Mobile & Web App

รับเขียนโปรแกรม สอนเขียนโปรแกรม ออกแบบโปรแกรมพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานบน Mobile กับ Web Application

Smart Home Control

ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท

RFID NFC

ระบบ RFID NFC e-Money ใช้แทนการจ่ายเงินสด หรือคูปองแบบเดิมๆ เหมาะสำหรับ โรงเรียน หรือ บริษัท ช่วยใช้บริหารจัดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

e-Commerce

ร้านค้าออนไลน์สำหรับ ซื้อ-ขาย สินค้าชุมชน ( Site Test เพื่อทดสอบระบบ )