เนื้อหา การสอนเขียน Android เบื้องต้น

AndroidBasicApr2015

เนื้อหาการ สอนเขียน Android เบื้องต้น

 

Android Training  Course

หัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 

Android Development tools

แนะนำหัวข้อ การเริ่มต้น เขียน App Android

1.Android คือ อะไร? Android Platform ,Android Device , Android Version

2.เครื่องมือในการ เขียน App Android
– Web App
– Hybrid App หรือ Cross Platform
– Native App

3.คอนเซป หรือ หลักการ ในการเขียน App Android  การสร้าง UI, การเขียน โปรแกรม

4.หาไอเดีย ในการเขียน App Android

5.อนาคต ของ App Android  การตลาด ของ App Android ,ส่วนแบ่งการตลาด

 

Android Fun

การเตรียมอุปกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรม

คอนเซ็ปการพัฒนาโปรแกรม Android และการพัฒนา User Interface

 • การติดตั้งปลั๊กอิน และการตั้งค่าต่างๆ สำหรับใช้งาน Android Studio
 • การสร้าง Emulator และตั้งค่าต่างๆ สำหรับ Emulator
 • การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็คสำหรับ Android และองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของโปรเจ็ค
 • การ Runโปรแกรม ผ่านการเชื่อมต่อเครื่อง Android จริง
 • การดีบัคโปรแกรม และการใช้งาน Android Device Monitor
 • คอนเซ็ปของการพัฒนาโปรแกรม Android
 • การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงในส่วนต่างๆ ของ Android
 • หลักการสร้าง Layout และ View ด้วย Android XML
 • การเรียกใช้งาน Layout และ View ที่สร้างจาก Android XML ผ่าน java code
 • การสร้าง Layout และ View ชนิดต่างๆ ด้วย Android XML

การพัฒนา User Interface ส่วน JAVA Coding

 • การใช้งาน Activity และ Activity Life Cycle
 • การใช้งาน Button และ TextView
 • การใช้งาน Threading
 • การใช้งาน Handler
 • การส่งค่าต่างๆ ระหว่าง Activity
 • การใช้งาน Notification, Timer ,Alarm
 • การใช้งาน Internet Connection
 • การนำ application ขึ้นสู่ Android Market

การสร้าง Layout และ View แบบ Advance

 • Adapter , ListActivity and Layout Inflater
 • การใช้งาน DataBase SQLite
 • Android and JSON
 • Android Connect to Web Server ( Website )

การติดต่อควบคุม Hardware ต่างๆ เช่น Camera, GPS,  Bluetooth, Wi-Fi และอื่นๆ

 • ประเมินผลงานของผู้เข้าอบรม
 • Q & A

 

 

Comments are closed