สอนเขียน Android เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2559

Java_Adroid_Course

1.JAVA for Android พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษา JAVA ( FREE )

สำหรับ ท่านที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาเลย หรือ เขียนโปรแกรม ภาษาอื่นๆ มาแล้วบ้าง แต่ยังไม่เคยเขียน ภาษา JAVA

รุ่นที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 19  กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ 11/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559    เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 11-1/2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รายละเอียดเนื้อหา
9.00 – 10.30 Introduction to Java
10.30 – 12.00 เริ่มต้นเรียนการเขียนโปรแกรม Java ขั้นพื้นฐาน
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 15.00 การเขียนโปรแกรม Java ขั้นพื้นฐาน ( ต่อ )
15.00 – 15.30 ขั้นตอนการเขียน App Android และ เครื่องมือที่ใช้
15.00 – 16.00 การสร้างรายได้จาก Android App ทำอย่างไร?

ค่าลงทะเบียน ฟรี ( จำนวนจำกัด 20 ท่าน )
ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/2ReMnjtyhu

 

2.พื้นฐานการเขียน Android App  สอนเขียน Android App ให้เป็นภายใน 2 วัน และ แนวทางสร้างรายได้จาก Mobile App

รุ่นที่ 9/2559 วันอังคาร – พุธ ที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 10/2559 วันอังคาร – พุธ ที่ 20 – 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 11/2559 วันอังคาร – พุธ ที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559    เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 11-1/2559 วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รายละเอียด.
พื้นฐานการเขียน Android App ซึ่งงานนี้จะเป็นการเน้นทำ Workshop สอนการเขียน Android App ให้เป็นภายใน 2 วัน
เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานเขียน ภาษา JAVA หรือ ภาษาอื่นๆ มาแล้ว
สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยเขียนภาษา Java ควรจะลง เรียน Java for Android ด้วย ตามรายละเอียดคอร์สด้านบน ได้ฟรี
รายละเอียดเนื้อหา
วันแรก
9.00 – 10.00 น. Introduction to Android Development และ คอนเซ็ปการพัฒนาบน Android
10.00 – 12.00 น. การสร้าง User Interface
12.00 – 13.00 น. พักเทียง
13.00 – 14.00 น. การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็คสำหรับ Android และองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของโปรเจ็ค
14.00 – 15.30 น. การสร้าง Layout และ View ชนิดต่างๆ ด้วย Android XML
15.30 – 16.00 น. การ Runโปรแกรม ผ่านการเชื่อมต่อเครื่อง Android จริง
วันที่สอง
9.00 – 10.00 น. การพัฒนา Android ส่วน Coding
10.00 – 12.00 น. ประเภทการทำงาน ของ Application
12.00 – 13.00 น. พักเทียง
13.00 – 15.00 น. เขียน Android App ประเภทต่างๆ
15.00 – 15.30 น. วิธีสมัคร account และการอัปโหลด application บน store
15.30 – 16.00 น. การหา idea ในการทำทำ Android App
จำนวนเพียง 8 ท่านค่าลงทะเบียน 2900 บาท  อบรมจำนวน 8 ท่าน
 ( พิเศษ 4 คนแรก ราคาเพียง 2500 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน ราคาปกติ)
*** ราคาพิเศษ สำหรับ นักศึกษา 1900 บาท ( 2 ที่ ไม่เกิน ปริญญาตรี ) ***
( ไม่รวมค่า อาหารกลางวัน )
ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/2ReMnjtyhu
** หมายเหตุใช้ โปรแกรม Android Studio ในการเรียน การสอน
** จะต้องเตรียม Notebook มาเองเพื่อใช้ในงาน โดยสามารถใช้ได้ทั้ง Window และ Macbook
** RAM อย่างน้อย 4 GB
silomSpace_logo
สถานที่ : Silom Space http://silomspace.com/
แผนที่ ของสถานที่อบรม  http://silomspace.com/contact-us/
สถานที่ เชียงใหม่ Promenada Resort Mall ใน SIPA One Stop Service Center
สอบถาม เพิ่มเติม
ติดต่อ อดุลย์ นันทะแก้ว 081-6452400
LINE : adunfong
FaceBook : https://www.facebook.com/adun.nantakaew
 Android Fun

Comments are closed