เขียนโปรแกรม เชียงใหม่

Programmer

รับ เขียนโปรแกรม เชียงใหม่

รับ เขียนโปรแกรม เชียงใหม่ สำหรับธุรกิจ บริษัท โรงงาน หรือ บุคคลทั่วไป พัฒนา
ระบบ IT แบบครบวงจร ทั้ง Hardware และ Software โดยทีมงานที่มีคุณภาพ ด้วย
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับประกันผลงาน

ขั้นตอนในการรับงาน
1.รับข้อมูลความต้องการเริ่มต้น
2.ประเมินราคา
3.นัดทำสัญญา และเริ่มงาน
4.ส่งมอบงาน

รับปรึกษางานด้าน IT
ระบบงานทั่วๆไป สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีขายอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเราจะเป็นที่ปรึกษา เลือกใช้โปรแกรม ตลอดจนการอบรมการใช้โปรแกรม แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม

ตัวอย่าง ผลงานการ รับ เขียนโปรแกรม เชียงใหม่

  • ออกแบบพัฒนา ระบบ Smart Home หรือ Home Automation บ้านอัจฉริยะ ควบคุมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน
  • ออกแบบพัฒนา  Embedded System ระบบ Internet of Things  ( IoT ) เชื่อมต่อ Cloud Internet เพิ่อส่งข้อมูลการวัดค่าด้วยเซนเซอร์ต่างๆ อุณหภูมิ ความชื้น และ ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Internet Online
  • ออกแบบพัฒนา Time Attendance  ระบบลงเวลาพนักงาน ผ่าน Mobile Application
  • ออกแบบระบบ RFID NFC บัตรนักเรียน ให้ใช้เป้นระบบบัตรเงินสด ซื้ออาหารในโรงอาหาร และ ใช้ลงทะเบียนเรียน
  • ออกแบบระบบ e-Stamp ระบบบัตรจอดรถ RFID NFC
  • ออกแบบระบบ Guard Tour System นาฬิกายาม เพื่อเดินตรวจจุด สถานที่ ด้วย RFID NFC
  • ออกแบบพัฒนา Web Application ระบบ E-commerce  ร้านค้า ซื้อขายสินค้าผ่าน Internet Online
  • อบรมการเขียน โปรแกรม ให้บริษัท หน่วยงานราชการ และ สถาบันการศึกษา ต่างๆ
  • ออกแบบระบบ โปรแกรม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ควบคุมพลังงานไฟฟ้า

 

รายชื่อลูกค้า ที่เชียงใหม่ ภาคเหนือ

รายชื่อลูกค้า ที่ กทม.  และ ภาคกลาง

Soft Power Group  หจก. ซอฟต์ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ.เชียงใหม่

เขียนโปรแกรม เชียงใหม่ สอนเขียนโปรแกรม อบรมเขียนโปรแกรม Android Arduino php เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

Tel : 081-6452400   Email : info@softpowergroup.net

Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>