เขียนโปรแกรม Android

Android App Development

เขียนโปรแกรม Android เพื่อใช้งานด้านธุรกิจการค้า และ ภาคอุตสาหกรรม

 

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรม Android

Smart Power Management  แอพบริหารจัดการไฟฟ้า ( กำลังพัฒนา )

smart_power_icon

SmartPowerManagement_TabletScreen_menu  SmartPowerManagement_TabletScreen_Realtime4

NFC Guard Tour แอพ บันทึกเวลา นาฬิกายาม

iconPro

login_screen_mobile     checkin_page_tablet    checkin_page

ตัวอย่าง Android App on Google Play

Android App Amphan Account Amphancm

Arduino Smart Home Automation Android App ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home

Arduino Bluetooth Control Android App ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Bluetooth

Arduino Bluetooth RGB LEDs Android App ควบคุมหลอดไฟ RGB LED ผ่านทาง Bluetooth

Arduino USB Control RGB LED Android App ควบคุมหลอดไฟ RGB LED ผ่านทาง USB

Arduino Bluetooth Servo Motor Android App ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ผ่านทาง Bluetooth

Arduino USB Servo Motor  Android App ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ผ่านทาง USB

NFC Check-in Time Stamp Android App ลงเวลา บันทึกเวลาด้วย Android NFC

RFID Time Attendance Android App ลงเวลา บันทึกเวลาด้วย เครื่องอ่าน RFID ต่อกับ Android ทาง USB

RC Bluetooth Remote Control Android App ควบคุมรถบังคับ ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Bluetooth Device Control Android App อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Bluetooth RGB LED Control Android App ควบคุมหลอดไฟ RGB LED ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Servo Motor PWM Control Android App ควบคุมเซอร์โว มอเตอร์ ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Sensor Alert – email SMS Android App รับสัญญานจาก Sensor เพื่อทำระบบเตือนภัย ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Volt Amp Meter Android App ทำเป็นมิเตอร์วัดแรงดัน Android และ IOIO Board

Ohm’s Law Calculator Android App คำนวนทางไฟฟ้า ตามกฏของโอห์ม

 

Android App Digital2u Account Digital2u.net

Comments are closed