เขียน App Android

Android App Development

เขียน App Android เพื่อใช้งานด้านธุรกิจการค้า และ ภาคอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง เขียน App Android

Smart Power Management  แอพบริหารจัดการไฟฟ้า ( กำลังพัฒนา )

smart_power_icon

SmartPowerManagement_TabletScreen_menu  SmartPowerManagement_TabletScreen_Realtime4

 

 

NFC Guard Tour แอพ บันทึกเวลา นาฬิกายาม

iconPro

login_screen_mobile     checkin_page_tablet    checkin_page

 

ตัวอย่าง เขียน App Android on Google Play

Android App Amphan Account Amphancm

 

Arduino Smart Home Automation Android App ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home

Arduino Bluetooth Control Android App ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Bluetooth

Arduino Bluetooth RGB LEDs Android App ควบคุมหลอดไฟ RGB LED ผ่านทาง Bluetooth

Arduino USB Control RGB LED Android App ควบคุมหลอดไฟ RGB LED ผ่านทาง USB

Arduino Bluetooth Servo Motor Android App ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ผ่านทาง Bluetooth

Arduino USB Servo Motor  Android App ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ผ่านทาง USB

NFC Check-in Time Stamp Android App ลงเวลา บันทึกเวลาด้วย Android NFC

RFID Time Attendance Android App ลงเวลา บันทึกเวลาด้วย เครื่องอ่าน RFID ต่อกับ Android ทาง USB

RC Bluetooth Remote Control Android App ควบคุมรถบังคับ ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Bluetooth Device Control Android App อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Bluetooth RGB LED Control Android App ควบคุมหลอดไฟ RGB LED ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Servo Motor PWM Control Android App ควบคุมเซอร์โว มอเตอร์ ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Sensor Alert – email SMS Android App รับสัญญานจาก Sensor เพื่อทำระบบเตือนภัย ด้วย Android และ IOIO Board

IOIO Volt Amp Meter Android App ทำเป็นมิเตอร์วัดแรงดัน Android และ IOIO Board

Ohm’s Law Calculator Android App คำนวนทางไฟฟ้า ตามกฏของโอห์ม

Android App Digital2u Account Digital2u.net

IoT Smart Power Management แอพ Internet of Thing บริหารจัดการระบบไฟฟ้า กับ เครื่องตัดไฟ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร https://play.google.com/store/apps/details?id=iot.smartpower.control

IoT Arduino Control Devices แอพ Internet of Things ควบคุมอุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านทาง Internet Cloud Web ThingSpeak.com https://play.google.com/store/apps/details?id=iot.arduino.control

IoT Internet of Things  ThingSpeak Data Monitor แอพ IoT แสดงค่าจาก ข้อมูล Sensor วัดอุณภูมิ ความชื้น จาก Internet Cloud จาก ThingSpeak.com https://play.google.com/store/apps/details?id=iot.sensor.data.monitor

Arduino WiFi Control with ESP8266 WiFi Module ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านทาง WiFi ด้วย ESP8266 WiFi Module https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.wifi.control

Arduino USB Smart home Control แอพ บ้านอัจฉริยะ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ่าน Android Device ทาง USB ติดต่อไปยัง Arduino Micro-controller Board https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.control.firmata

Arduino Bluetooth Control แอพ ควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้า ผ่านทาง Bluetooth ทำงานร่วมกับ Arduino Board และ ฺฺBluetooth Module https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.bluetooth.control

Arduino Bluetooth Control Pro แอพขาย ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าๆต่างๆ ด้วย Android ผ่านทาง Bluetooth https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.control.device

 

NFC Android App

NFC Check-in Time Stamp Pro แอพขาย ระบบลงเวลา เข้า-ออก ด้วย NFC https://play.google.com/store/apps/details?id=app.pro.nfc.checkin

NFC Guard Tour Pro แอพขาย ระบบนาฬิกายาม เช็คจุดตรวจ ด้วย Android NFC https://play.google.com/store/apps/details?id=appsell.nfc.guardtour

NFC Guard Tour – FREE แอพฟรี ระบบนาฬิกายาม ด้วย Android NFC เช็คจุดตรวจ เวอร์ชั่นให้ทดลองใช้ได้ 50 การบันทึก https://play.google.com/store/apps/details?id=app.nfc.guardtour

Moblie Game

Space Shooter Game เกมแนวยิงๆ อวกาศ ใช้ Unity3D ทำ https://play.google.com/store/apps/details?id=game.unity.spaceshooter

Alien Invasion Game เกมแนว Action ยิงๆ กระโดดๆ  โดยใช้ Unity3D https://play.google.com/store/apps/details?id=game.unity.alieninvasion

 

Comments are closed