โปรแกรมทําบัตรนักเรียน

โปรแกรมทําบัตรนักเรียน RFID

product_3
โปรแกรมทําบัตรนักเรียน ด้วย บัตร RFID สามารถทำบัตรนักเรียน ให้เป็นบัตรเงินสด e-Money ซื้ออาหาร เหมือนระบบศูนย์อาหาร food court หรือ เป็น ระบบลงทะเบียนเรียน รายวิชาต่างๆ หรือทำเป็นบัตรห้องสมุด ยืม-คืน หนังสือ  ตลอดจนบัตรเข้าออก โรงเรียน ในบัตรเดียวกันได้เลย

โดยใช้ เทคโนโลยี RFID NFC ที่ทันสมัย ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้หลากหลาย 

ดาว์นโหลด

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี สำหรับการใช้งาน ระบบทําบัตรนักเรียน RFID

  • คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง Windows 7 หรือ Windows 8
  • เครื่องอ่านบัตร RFID NFC
  • บัตร RFID NFC


Comments are closed