อบรม พื้นฐานการใช้งาน Aduino and ESP8266

Arduino_esp8266_Basic

อบรม พื้นฐานการใช้งาน Arduino และ ESP8266 

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Arduino และ ESP8266 Wifi Module เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่กำลังสนใจที่จะเริ่มใช้งาน เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน หรือ ยังไม่เคยใช้งาน Arduino มาก่อน

อบรม 2 วัน
วันที่เรียน :
วัน พฤหัส – ศุกร์ ที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ Silom Space ศาลาแดง
 http://silomspace.com/

จำนวนเพียง 8 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 2900 บาท ( พิเศษ 4 คนแรก ราคาเพียง 2500 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน ราคาปกติ)
*** ราคาพิเศษ สำหรับ นักศึกษา 1900 บาท ( 2 ที่ ไม่เกิน ปริญญาตรี ) ***

รายละเอียดเนื้อหา

วันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน 2558

9.00 – 10.00 น. มารู้จักกับ Arduino และ Micro Controller ตระกูลอื่นๆ
10.00 – 12.00 น. การใช้งาน Arduino IDE ด้วยภาษา C/C++

12.00 – 13.00 น. พักเทียง
13.00 – 13.30 น. Work Shop Arduino First Project : Blink LED
13.30 – 14.00 น. Work Shop Arduino Control RGB LEDs
14.00 – 15.00 น. Work Shop Arduino Get Data for Sensor Temp Sensor ,Light Sensor
15.00 – 16.00 น. Work Shop Arduino Control Output Relays
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

9.00 – 10.00 น. มารู้จักกับ ESP8266 WiFi Module
10.00 – 12.00 น. การใช้งาน Arduino กับ ESP8266

12.00 – 13.00 น. พักเทียง
13.00 – 14.00 น. Work Shop ESP8266 First Project : Blink LED
14.00 – 15.00 น. Work Shop ESP8266 Get Data for Sensor Temp Sensor ,Light Sensor
15.00 – 16.00 น. Work Shop ESP8266 Web Server

สอบถามปัญหา แนะนำการออกแบบระบบ ที่ต้องการ

จำนวนเพียง 8 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 2900 บาท

( พิเศษ 4 คนแรก ราคาเพียง 2500 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน ราคาปกติ)
*** ราคาพิเศษ สำหรับ นักศึกษา 1900 บาท ( 2 ที่ ไม่เกิน ปริญญาตรี ) ***

ลงทะเบียนได้ที่นี่ http://goo.gl/forms/Hio7wa0Stc

 

การเตรียมอุปกรณ์
สำหรับ ท่านที่มีอุปกรณ์ Arduino และ shield หรือ Module ต่างๆแล้ว ก็สามารถนำมาได้
แต่ถ้ายังไม่มีอุปกรณ์ ทางเราจะมีเตรียมให้ทดลอง บางส่วน

หรือถ้าต้องการซื้อชุดอุปกรณ์ WorkShop ราคา 1900 บาท
ประกอบไปด้วย
1.Arduino UNO Development Board
2.ESP8266 DevKit
3.DHT11 Temp&Humidiy Sensor
4.Light Sensor
5.Relay 2 Channel
6.OLED Display
7.RGB LED
8.9V DC Adaptor
9.Wiring Cable

สอบถาม เพิ่มเติม

ติดต่อ อดุลย์ นันทะแก้ว 081-6452400
LINE : adunfong
FaceBook : https://www.facebook.com/adun.nantakaew

แผนที่ ของสถานที่อบรม
http://silomspace.com/contact-us/

 

Course IoT ( Internet of Things )

Android Control Hardware and Arduino IoT 

เสาร์ – อาทิตย์ 21-22 พฤศจิกายน 2558

Android Arduino Control Hardware and Arduino IoT

สำหรับ ผู้ที่สนใจ พัฒนา Android เพื่อควบคุม Hardware ต่างๆ เช่น NFC, GPS, Camera ตลอดจนการติดต่อ กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Arduino Microcontroller ,Raspberry Pi หรือ Microcontroller ตระกูลอื่นๆ เช่น ST Micro ,Micro Chip

เหมาะสำหรับ Maker Developer Programmer ผู้ที่เขียนโปรแกรม ภาษาอื่นๆ อยู่แล้ว หรือ ผู้ที่เขียน Android อยู่แล้ว แต่ต้องการติดต่อ ใช้งานกับ Hardware ต่างๆ

ถ้ามีพื้นฐานเขียน ภาษา Android หรือ JAVA และ ภาษาอื่นๆ มาแล้วบ้าง ก็จะดี

ไม่ได้เน้น เขียน Code มากนัก ให้ตัวอย่าง Source Code ทั้ง Android และ Arduino  แล้วนำมา RUN ให้ทำงานได้ เพื่อไปต่อยอดพัฒนา ต่อๆ ไปได้เลย

สถานที่ : Silom Space http://silomspace.com/

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558  รวม 2 วัน

รายละเอียดเนื้อหา 2 วัน

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

9.00 – 10.00  Android Hardware Introduction.

11.00 – 12.00 การใช้งาน Android Hardware ต่างๆ เช่น Camera GPS, NFC

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.00 Work Shop การควบคุม Hardware ต่างๆ  เช่น Camera GPS, NFC

14.00 – 15.00 Introduction to Android & Arduino

15.00 – 16.00 Work Shop การควบคุม ติดต่อ Android กับ Arduino ผ่านทาง USB, Bluetooth, WiFi

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

9.00 – 10.00  รู้จักและการใช้งาน Internet of Things ( IoT )

11.00 – 11.30 Internet of Things Protocol รูปแแบการสื่อสารของ IoT

11.30 – 12.00 รู้จัก IoT Cloud Service ( CloudMQTT,ThingSpeak,IBM BlueMix, PubNub )

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.00 Work Shop IoT Cloud Service ( CloudMQTT,ThingSpeak,IBM BlueMix, PubNub,NetPie )

14.00 – 15.00 Work Shop การควบคุม เชื่อมต่อกับ Internet of Things ( IoT ) กับ Arduino และ Android ด้วย IoT Cloud Service

15.00 – 16.00  Q&A

** หมายเหตุใช้ โปรแกรม Android Studio และ Arduino IDE ในการเรียน การสอน
**ถ้าท่านใดมี Hardware Arduino ที่จะนำมาควบคุม ก็ให้เตรียมมาด้วย ส่วนท่านที่ไม่มี ทางเรามีHardware เตรียมไว้ให้ทดลอง
** จะต้องเตรียม Notebook มาเองเพื่อใช้ในงาน โดยสามารถใช้ได้ทั้ง Window และ Macbook
** RAM อย่างน้อย 4 GB

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียน 3900 บาท  จำนวนเพียง 8 ท่าน

( พิเศษ 4 คนแรก ราคาเพียง 2900 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา )

ราคาพิเศษ สำหรับ นักศึกษา 2500 บาท ( 2 ที่ ไม่เกิน ปริญญาตรี )

ลงทะเบียนได้ที่นี่ http://goo.gl/forms/9rM9Qatjg8

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ชำระเงินบัญชีธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญขี อดุลย์ นันทะแก้ว ออมทรัพย์
เลขที่ 982-630-6479 สาขา เซ็นทรัล พระราม9
สอบถามเพิ่มเติม  amphancm@gmail.com หรือ โทร 081-645-2400

Arduino Android logo

รายละเอียด เนื้อหาการอบรม

Android Hardware Introduction การเขียน Android ควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆ ภายในเครื่อง Android เช่น กล้อง Camera , GPS ,NFC Sensor ต่างๆ

Android Control Arduino การเขียน Android  Arduino  ให้เชื่อมต่อ ใช้งานกับ Arduino Board  หรือ Micro controller อื่นๆ ผ่านทาง USB ,Bluetooth ,WiFi ,Internet ( ด้วย ESP8266 WiFi Module )

Internet of Things ( IoT ) เขียน Android Arduino  เชื่อมต่อ กับ IoT Cloud Service เช่น CloudMQTT , ThingSpeak.com , IBM Bluemix

Android IoT ThingSpeak Sensor Data Monitor

Android IoT ThingSpeak Sensor Data Monitor

Arduino IoT System Diagram

Arduino + Ethernet Shield  Internet of Things Project  วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น ด้วย DHT11 แล้วส่งข้อมูลเซนเซอร์  ไปยัง IBM Bluemix 

Arduino ESP8266 System Diagram

Arduino + ESP8266 WiFi Module Internet of Thing Project ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านทาง Cloud Internet ของ ThingSpeak.com

Arduino ESP8266 Web Server

Arduino + ESP8266 WiFi Module Web Server Project ควบคุมอุกรณ์ไฟฟ้า ผ่านทาง Relay

ภาพบรรยายการอบรม เดือน สิงหาคม,กันยายน,ตุลาคม

AndroidControlHardware1 AndroidControlHardware2 AndroidControlHardware3AndroidArduinoControlKits AndroidArduinoControl_IoT2AndroidControl_IoT1

ตัวอย่าง เอกสารงานอบรม เดือน กันยายน

มารู้จัก และ การใช้งาน Internet of Things ( IoT ) http://www.slideshare.net/adunnantakaew/iot-presentation-22-aug-2015

Internet of Things Protocol รูปแแบการสื่อสารของ IoT http://www.slideshare.net/adunnantakaew/iot-protocol-22-aug-2015

รู้จัก และ การใช้งาน Arduino และ Android  http://www.slideshare.net/adunnantakaew/android-control-arduino

เอกสาร Work Shop Android Arduino IoT http://www.slideshare.net/adunnantakaew/android-control-hardware-and-arduino-iot-22-aug-15

VDO บันทึกการอบรม

VDO บันทึกการอบรม Android Control Hardware and Arduino IoT
22-23 สิงหาคม 2558 ที่ Silom Space
ตอน Internet of Things Protocol รูปแบบการสื่อสาร ของ IoT

VDO บันทึกการอบรม Android Control Hardware and Arduino IoT
22-23 สิงหาคม 2558 ที่ Silom Space
ตอน Internet of Things Overview มารู้จักและ การใช้งาน IoT

 

 

Comments are closed