อบรม Arduino Android ESP8266

Arduino Android logo

Course ใหม่ที่ กำลังเปิด เดือน พฤศจิกายน 2558

Arduino_esp8266_free

1. แนะนำการใช้งาน Arduino ESP8266 IoT

( FREE )

รายละเอียด http://softpowergroup.net/arduino-esp8266-free/
ลงทะเบียน  http://goo.gl/forms/mza6IJFwej

 

Arduino_esp8266_Basic

2.พื้นฐานการใช้งาน Arduino and ESP8266

วันพฤหัส – ศุกร์ ที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น

รายละเอียด http://softpowergroup.net/aduino-esp8266-nov58/
ลงทะเบียน  http://goo.gl/forms/Hio7wa0Stc

 

 

 

3.Android Control Hardware and Arduino ESP8266 IoT

เสาร์ – อาทิตย์ 21-22 พฤศจิกายน 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น

รายละเอียด  http://softpowergroup.net/android-arduino-iot-nov58/
ลงทะเบียน   http://goo.gl/forms/9rM9Qatjg8

 

รายละเอียด เพิ่มเติม

ติดต่อ อดุลย์ นันทะแก้ว 081-6452400
LINE : adunfong
FaceBook : https://www.facebook.com/adun.nantakaew

Comments are closed