อบรม Android Arduino ESP8266 IoT เดือน เมษายน, พฤษาคม 2560

Arduino Android logo

Course ใหม่ที่ กำลังเปิด เดือน เมษายน, พฤษาคม 2560

1.JAVA for Android พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษา JAVA สำหรับ ทำ Android App  ( FREE )

รุ่นที่ 8/2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559    เวลา 10.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รุ่นที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 19  กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ 11/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559    เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 11-1/2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รายละเอียด http://softpowergroup.net/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-android/
ลงทะเบียน http://goo.gl/forms/2ReMnjtyhu

 

2.พื้นฐานการเขียน Android App

รุ่นที่ 8/2559 เสาร์ – อาทิตย์ 13 – 14 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รุ่นที่ 9/2559 วันอังคาร – พุธ ที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 10/2559 วันอังคาร – พุธ ที่ 20 – 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 11/2559 วันอังคาร – พุธ ที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559    เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม )

รุ่นที่ 11-1/2559 วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รายละเอียด  http://softpowergroup.net/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-android/
ลงทะเบียน  http://goo.gl/forms/2ReMnjtyhu

 

Arduino_esp8266_Basic

3.พื้นฐานการใช้งาน Arduino and ESP8266

รุ่นที่ 11/2559 วันพฤหัส – ศุกร์  13 – 14 ตุลาคม 2559  เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ 12/2559 เสาร์- อาทิตย์ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รุ่นที่ FEB/2560 วันพฤหัส – ศุกร์ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ APR/2560 วันพฤหัส – ศุกร์ 20 – 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รายละเอียด http://softpowergroup.net/arduino-esp8266-iot/
ลงทะเบียน  http://goo.gl/forms/WavZCBU9xz

 

 

4.Android Control Hardware and Arduino ESP8266 IoT

รุ่นที่ 11/2559 เสาร์- อาทิตย์  15 – 16 ตุลาคม 2559  เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ 12/2559 เสาร์- อาทิตย์ 19 – 20 พฤศจิยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( เชียงใหม่ )

รุ่นที่ FEB/2560 เสาร์- อาทิตย์ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ APR/2560 เสาร์- อาทิตย์ 22 – 23 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รายละเอียด http://softpowergroup.net/arduino-esp8266-iot/
ลงทะเบียน http://goo.gl/forms/WavZCBU9xz

 

raspberry-pi-logo

5.พื้นฐานการใช้งาน Raspberry Pi

รุ่นที่ MAR/2560 วันพฤหัส – ศุกร์  16 –17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ MAY/2560 วันพฤหัส – ศุกร์  18 – 19 พฤษาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รายละเอียด http://softpowergroup.net/arduino-esp8266-iot/
ลงทะเบียน goo.gl/forms/ECI8bo0FGFg80YHo2

 

 

raspberrypi_iot_course

6.Raspberry Pi IoT ( Smart Home , Smart Farm )

รุ่นที่ MAR/2560 วันเสาร์- อาทิตย์ 18 – 19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รุ่นที่ MAY/2560 วัน เสาร์- อาทิตย์ 25 – 26 พฤษาคม 25 เวลา 9.00 – 16.00 น ( กทม.)

รายละเอียด http://softpowergroup.net/arduino-esp8266-iot/
ลงทะเบียน goo.gl/forms/ECI8bo0FGFg80YHo2

ติดต่อ อดุลย์ นันทะแก้ว 081-6452400
LINE : adunfong
FaceBook : https://www.facebook.com/adun.nantakaew

Comments are closed