เนื้อหาการอบรม Raspberry pi Machine Learning with Intel Movidius ( Neural Compute Stick )

rpi-ml-event3

การลงทะเบียน ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/gihWTQZgrtRgeFuw2

 

ncs-workshop-0

ncs-workshop-15-1

ncs-workshp-13

ncs-workshop-14

ncs-workshop-12

ncs-workshop-10

ncs-workshop-7

ncs-workshop-6

Screen Shot 2018-11-25 at 9.17.09 AM

 

ncs-workshop-5

ncs-workshop-4-1

ncs-workshop-4 ncs-workshop-3

ncs-workshop-2

ncs-workshop-1

raspi_logo1

การลงทะเบียน ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/gihWTQZgrtRgeFuw2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>