ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม พื้นฐานการใช้งาน Raspberry Pi , OpenCV , Machine Learning

rpi-ml-event

 

การลงทะเบียน ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/gihWTQZgrtRgeFuw2

workshop1

workshop2

workshop3

workshop4

workshop5

workshop8

workshop9

worhshop10

workshop11

workshop12

 

workshop13

workshop14

workshop15

 

raspi_logo1

การลงทะเบียน ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/gihWTQZgrtRgeFuw2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>