Smart Home Thailand

product_2

Smart Home Thailand ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ

ผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท สามารถควบคุม เปิด/ปิด ไฟ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน และ ตรวจสอบความผิดปกติ ของระบบต่างๆ ภายในบ้าน ผลิตจำหน่าย ทั้ง Software และ Hardware โดยคนไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook-LogoGoogle-Plus-Logo

 

 

 

Smart Home Thailand บ้านอัจฉริยะ

บ้านอัจฉริยะ เป็นการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย  เพิ่มความปลอดภัย ทำงานแบบอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบ้าน ส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปเรียกว่า Smart Home  หรือ  Home Automation ซึ่งแยกเป็นระบบต่างๆ ได้ ดังนี้

  1. ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง เช่น เปิด/ปิด หรือปรับระดับความสว่าง
  2. ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น สั่งงานเครื่องปรับอากาศ หรือการเปิดปิดม่าน
  3. ระบบความบันเทิงภายในบ้าน เช่น สั่ง Internet Radio ให้ทำงานในห้องที่ ผู้ใช้อยู่ และปิดเมื่อผู้ใช้ออกจากห้อง
  4. ระบบบริหารพลังงาน และพลังงานสารอง เช่น การปิด/เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
  5. ระบบสื่อสาร เช่น รับ/ส่ง ข้อความหรือคำสั่งระหว่างผู้ใช้
  6. ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เชื่อมต่อระบบกันขโมยกล้องวงจรปิดหรือระบบแจ้งเตือนไปยังบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่มากับระบบ บ้านอัจฉริยะ Smart Home อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือระบบ wireless network ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถใช้ Internet ได้ทุกจุดในบ้าน และรวมเป็นส่วนหนึ่งของ บ้านอัจฉริยะ ยกตัวอย่างเช่น สามารถใช้ Notebook, tablet, หรือมือถือ ที่อยู่ในมือเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆ ภายในบ้านได้ ด้วยการส่งคาสั่งต่างๆผ่าน internet เข้าไปยัง server ที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้าน แล้วส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆ

Comments are closed